Ne Yapıyoruz?

  • Mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam hakkının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesini engellemeye çalışıyoruz!
  • Mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz!
  • Mülteciliğe sebep olan politikalar ve insanlık dışı muamelelerin sona ermesi için çalışmalar yürütüyoruz!
  • Mülteciler ile ilgili yasaları ve onların uygulamalarını geliştirmek, öncülük etmek ve uluslararası standartlar seviyesine getirmek için mücadele ediyoruz!
  • Adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini yayarak mültecilere, insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz!